top of page
  • Jeff

Tesla 減價!「一換一」出 Model S/X 比當年「免稅價」更抵?


TESLA 香港宣佈減價

Tesla 宣佈減價,最新「一換一」出車價比當年 2017 年前的「免稅價」更低!即入正題,究竟今次 Tesla 減價減幾多?以 Tesla Model S 長續航版(續航 610 公里)為例,減價後的新車價為 $1,051,791,若以「一換一計劃」出車的話,出車價為 $899,291(點擊此處即刻重溫咩叫「一換一計劃」)。90 萬有找可以「一換一」出到全新 Tesla Model S,比 2017 年前電動車「全免稅」年代的 Model S 車價為低。當年,「免稅價」出 Tesla Model S 100D 需要 $1,050,113.5。

至於 Tesla Model X 同樣減價,長續航版 Model X 的「一換一」出車價為 $975,079,亦是比 2017 年「免稅價」更低。但當然,要參加「一換一」出車,你首先就要有一部合資格的舊車,先劏後買。簡單講,要用「一換一」出新電動車,就要擁有一架車齡 6 年或以上的舊車,而參加者必須擁有該舊車連續 18 個月或以上,並要有足夠牌費(「一換一」計劃最新版本點擊此處睇)

除了 Model S 及 Model X 長續航版本有減價之外,兩款車的 Performance 版本同樣減價。所有版本的最新價格,如下列出:

Model S 長續航版(610 公里續航) 最新售價:$1,051,791 最新「一換一」售價:$899,291

Model S Performance 版(590 公里續航) 最新售價:$1,299,751 最新「一換一」售價:$1,147,251

Model X 長續航版(505 公里續航) 最新售價:$1,127,579 最新「一換一」售價:$975,079

Model X Performance 版(485 公里續航) 最新售價:$1,399,188 最新「一換一」售價:$1,246,688

當年「免稅出車」有幾筍?

今次 Tesla 減價有咩重要意義?正如廠方所講,就係變相令「免稅價重現」。講講背景資料先,2017 年 2 月前,在香港買全新電動車,一律豁免首次登記稅,即車主只需付上車價,毋須支付高昂的稅項,即可出車。由於免稅,當年要買一架 Tesla 新車,幾十萬有交易,這亦令歐洲各大車廠受壓。這個電動車優惠措施,亦令 Tesla 當年在香港可以大展拳腳,「通街 Tesla」的馬路現象,亦可以說是因為政府對電動車的優惠政策而起。

不過,2017 年 2 月,政府宣佈改變政策,電動私家車最多只獲 $97,500 首次登記稅寬免,變相令 Tesla 的出車門檻大大提高。一年後,政府保留 $97,500 寬免上限政策,同時推出「一換一」計劃,擁有合資格舊車車主,只要將舊車報銷,再購買全新的電動車,就可獲最高 25 萬元汽車首次登記稅寬免額。今次 Tesla 減價,令「一換一」出車價同時下降,按官方的比較數據,「一換一」出車的確已追得上當年的「免稅價」,問題是,係咪所有想出 Tesla 的人,都擁有一架合資格的舊車拿去「劏」呢?

政府的電動車稅務寬減政策,包括基本的 $97,500 寬免,以及「一換一」計劃,將會於 2021 年 3 月 31 日屆滿,暫時未有消息政府會否延期優惠,或將優惠「加碼」。

另加推「獵豹彈射」模式

減價之外,Tesla 亦為 Model S 及 Model X 加推「獵豹彈射」模式。全新 Model S 及 Model X 可透過免費 OTA 軟件更新,升級「獵豹彈射」 Cheetah Stance 模式。透過啟動彈射模式,自動適應氣壓懸掛會進一步令車頭下降及後方升起,以作獵豹姿態。結合更佳力量、空氣動力及牽引力,令 Model S 及 Model X Performance 性能版由靜止起步加速至時速 100 公里,分別僅需 2.5 及 2.8秒。

報道:Jeff @ EVgoHK 來源:EVgoHK、Tesla HK

EVgoHK Facebook Page
​熱門報道
​相關報道
bottom of page